Noi credem…

Sfânta Scriptură aCuvântul lui Dumnezeu inspirat, infailibil și demn de toată încrederea, este autoritatea supremă în toate chestiunile care țin de credință și de conduită.

Într-un singur Dumnezeu, etern manifestat în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

În divinitatea Domnului nostru Isus Hristos, în nașterea Lui din fecioara Maria, în viața Lui umană fără păcat, în miracolele Lui divine, în moartea Lui înlocuitoare și ispășitoare, în învierea Lui în trup, în înălțarea Lui la cer, în lucrarea Lui de mijlocire și în reîntoarcerea Lui în putere și glorie.

În mântuirea omului pierdut și păcătos prin sângele vărsat al Domnului Isus Hristos, prin credință nu prin fapte și în nașterea din nou care este lucrarea Duhului Sfânt.

În Duhul Sfânt, care locuiește în cel credincios și îl ajută să trăiască o viață sfântă, să-L mărturisească pe Domnul Isus Hristos și să lucreze pentru El.

În unitatea prin Duhul Sfânt a tuturor credincioșilor autentici care formează Biserica, Trupul lui Hristos.

În învierea celor mântuiți și a celor pierduți; cei mântuiți vor învia pentru viața veșnică, iar cei pierduți pentru osânda veșnică.

YFC România are aceeași mărturisire de credință ca Alianța Evanghelică Mondială (World Evangelical Alliance)