Hiszünk…

A teljes Szentírás stentől származó voltában. Hisszük, hogy Isten ihlette, tévedhetetlen, tökéletesen megbízható és minden hit- valamint életviteli kérdésben felsőbbrendű tekintélynek örvend.

Egy örökkévaló Szentháromság Istenben, mely Atya, Fiú és Szent Lélek.

Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, aki emberi testet öltött Isten. Hisszük, hogy szűztől született, feddhetetlen életet élt, isteni csodákat tett, helyettesítő és engesztelő halált szenvedett, testben feltámadott, felment a Mennybe, közbenjár érettünk és személyesen vissza fog térni hatalommal és dicsőséggel.

A bűnös és elveszett ember cselekedetektől független, egyedül hit útján történő megváltásában amely Jézus Krisztus kiöntött vérének, valamint a Szent Lélek újjáteremtő munkájának köszönhető.

Szent Lélekben, aki bennünk él és Aki által a hívő ember képes szent életvitelt folytatni és az Úr Jézus Krisztusról bizonyságot tenni, Neki élni.

Az igaz hívők, a Gyülekezet, Krisztus testének szellemi egységében

A feltámadásban a megmentettek örök életre, az elveszettek örök kárhozatra történő feltámadásában.

A Romániai YFC hitvallása megegyezik a World Evangelical Alliance által képviselt alapelvekkel (angol nyelvű tartalom)